0

Kontakt

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Jana Jančošeková

Borovicová, 2
07101 Michalovce

IČO
33884960
DIČ
1020668286
IČ pre DPH
SK1020668286
č.OŽP
Zapísaný Okresným úradom v Michalovciach, číslo živnostenského registra: 545/95

Ev.č. Žo-95/05582
E-mail
info@olidionmoda.sk
Telefón
0907456731
Kód